Fundacja Cemex świętuje 15. Urodziny

Prawie sześćset – tyle grantów przyznała od początku swojego istnienia Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość”. Finansowe wsparcie akcji wolontariatu pracowniczego oraz projektów prowadzonych przez lokalne instytucje i organizacje to tylko część 15-letnich działań. Obecnie Fundacja koncentruje się na przedsięwzięciach związanych z ekologią, wspierając tym samym Cemex w realizacji strategii „Future in Action”, której celem jest ograniczanie zmian klimatu.

Fundacja Cemex „Budujemy Przyszłość” powstała w 2009 roku. Od początku istnienia jej celem było przede wszystkim wspieranie i współtworzenie inicjatyw społecznych, podejmowanych w sąsiedztwie zakładów Cemex – cementowni, wytwórni betonu towarowego i kopalń kruszyw.

Flagowymi przedsięwzięciami Fundacji są konkursy grantowe. Pierwszy z nich jest skierowany do lokalnych instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych.

– Co roku o środki na swoje projekty ubiegają się m.in. publiczne szkoły i przedszkola, gminne ośrodki kultury, domy dziecka, biblioteki oraz fundacje i stowarzyszenia działające w sąsiedztwie zakładów Cemex – wylicza Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”. – W ciągu 15 lat Fundacja rozpatrzyła pozytywnie ponad 300 takich wniosków – dodaje.

Obecnie na dofinansowanie mogą liczyć przede wszystkim inicjatywy związane z ochroną środowiska i klimatu oraz ekologią, co znalazło odzwierciedlenie w nowej nazwie konkursu – „Fabryka Eko Pomysłów” – znanego wcześniej jako „Fabryka Pomysłów”.

Drugim filarem działań Fundacji jest Konkurs Wolontariatu, w którym o granty mogą ubiegać się wolontariusze – pracowniczki i pracownicy Cemex. Dzięki środkom przyznanym przez Fundację, realizują oni projekty odpowiadające na ważne, lokalne wyzwania, związane m.in. z kulturą, sportem czy ochroną środowiska.

– Nasi wolontariusze i wolontariuszki chętnie poświęcają swój czas, energię i kompetencje, by pomagać. Ich pomysły spotykają się z bardzo pozytywnym odzewem – w projekty wolontariackie angażują się organizacje społeczne i osoby mieszkające w sąsiedztwie naszych zakładów – informuje Agnieszka Rutkowska, Wiceprezeska Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Kierunek: Eko

Ważną sferą działań Fundacji jest także edukacja. Warsztaty i szkolenia, skierowane głównie do dzieci, młodzieży i osób w wieku senioralnym, służą m.in. promowaniu bezpiecznych zachowań np. poprzez aktywności w projekcie „Mistrzowie bezpieczeństwa”, rozwijaniu kompetencji przyszłości w trakcie zajęć organizowanych w ramach „Lata i Zimy z Cemex”, a także integracji międzypokoleniowej. Z roku na rok przybywa także zajęć, których uczestnicy i uczestniczki poszerzają swoją wiedzę z zakresu ekologii i zrównoważonego rozwoju podczas prowadzonych „Zielonych warsztatów”.

Rosnące zaangażowanie Fundacji w przedsięwzięcia związane ze środowiskiem naturalnym wynika z postępujących zmian klimatycznych. W grudniu ubiegłego roku Fundacja znalazła się w gronie pierwszych sygnatariuszy „Deklaracji organizacji społecznych na rzecz klimatu”.

– W ciągu 15 lat naszego istnienia dołożyliśmy swoją cegiełkę do poprawy jakości życia lokalnych społeczności, reagując na ich kluczowe potrzeby i wyzwania. Obecnie jednym z takich wyzwań są zmiany klimatu. Mamy świadomość ich obecnych i potencjalnych konsekwencji, dlatego naszym priorytetem stało się wspieranie inicjatyw, które mogą tym zmianom przeciwdziałać – wyjaśnia Dominika Sztuka-Arak. Spoglądając w przyszłość, z optymizmem czekamy na kolejne udane lata naszej pracy, podczas których będziemy nadal angażować się w pomoc dla lokalnych społeczności i ochronę środowiska naturalnego.

Działalność Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość” wpisuje się w realizację Globalnej Strategii Wpływu Społecznego Cemex oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Informacje na temat CEMEX

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej. Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością witam Was w pierwszym numerze naszej gazety! Jest to dla nas niezwykle ekscytujący moment, ponieważ rozpoczynamy wspólną podróż po fascynującym świecie informacji, inspiracji i refleksji.
Jesteśmy przekonani, że nasza gazeta będzie nie tylko źródłem aktualnych wiadomości, ale także miejscem, gdzie znajdziecie inspirujące historie, ciekawe artykuły oraz głosy ludzi, których opinie i doświadczenia mogą otworzyć nowe perspektywy.
Zapraszam Was serdecznie do aktywnego udziału w naszym projekcie. Wasze pomysły, sugestie i komentarze są nieocenione dla naszej redakcji. Wspólnie możemy tworzyć coś wyjątkowego!
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspirujących przeżyć podczas poznawania naszej gazety.

Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Agnieszka Wójciak