Częstochowa pozyskała 14,4 mln zł

Częstochowa zdobyła 14,4 mln zł unijnego dofinansowania na dwa ważne projekty społeczne. Pierwszy z nich ma na celu wyrównywanie szans edukacyjnych w szkołach podstawowych i liceach, a drugi – pomoc osobom w kryzysie lub zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Projekt „Szkoła Możliwości” obejmie 2703 uczniów z 22 szkół podstawowych i 4 liceów w Częstochowie.

Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych i rozwojowych poprzez m.in.: zajęcia specjalistyczne, wyrównawcze i indywidualizujące proces kształcenia, rozwijające umiejętność uczenia się, integracyjne związane z wyborem zawodu, spotkania z psychologami i pedagogami, szkolenia dla 442 nauczycieli z zakresu edukacji włączającej oraz zakup sprzętu IT i specjalistycznego oraz pomocy dydaktycznych dla szkół.

Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub marginalizacją społeczną, przechodzących przez kryzys życiowy, a także do dzieci z niepełnosprawnościami.

Wsparcie w ramach projektu obejmie: pomoc psychologiczną, poradnictwo prawne i psychoterapię dla 225 osób w kryzysie, wsparcie dla 80 dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym (wraz z rodzicami) w ramach „przystanku Rozwiń skrzydła” prowadzonego przez MOPS, usługi terapeutyczne, zajęcia rozwijające zainteresowania i wyrównujące zaległości edukacyjne dla 107 dzieci i młodzieży z 9 placówek opiekuńczo-wychowawczych, szkolenia dla 10 pracowników MOPS i Ośrodka Interwencji Kryzysowej, a także doposażenie Ośrodka Interwencji

Projekt „Szkoła Możliwości” potrwa do połowy 2027 roku, a „Rozwiń skrzydła” od początku września 2024 roku do końca września 2026 roku. Oba projekty zostały dofinansowane ze środków unijnych w ramach pro-gramów Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027.

„Szkoła Możliwości” otrzymała 9 826 000 zł (przy całkowitej wartości projektu 10,3 mln zł), zaś „Rozwiń skrzydła” otrzymał ponad 4,5 mln zł (przy całkowitej wartości projektu 4,8 mln zł).

Oba projekty są niezwykle ważne dla Częstochowy, ponieważ pozwolą na wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży oraz na pomoc osobom w kryzysie.

Dzięki projektom tysiące osób otrzyma niezbędne wsparcie i pomoc, co przyczyni się do poprawy ich jakości życia.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością witam Was w pierwszym numerze naszej gazety! Jest to dla nas niezwykle ekscytujący moment, ponieważ rozpoczynamy wspólną podróż po fascynującym świecie informacji, inspiracji i refleksji.
Jesteśmy przekonani, że nasza gazeta będzie nie tylko źródłem aktualnych wiadomości, ale także miejscem, gdzie znajdziecie inspirujące historie, ciekawe artykuły oraz głosy ludzi, których opinie i doświadczenia mogą otworzyć nowe perspektywy.
Zapraszam Was serdecznie do aktywnego udziału w naszym projekcie. Wasze pomysły, sugestie i komentarze są nieocenione dla naszej redakcji. Wspólnie możemy tworzyć coś wyjątkowego!
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspirujących przeżyć podczas poznawania naszej gazety.

Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Agnieszka Wójciak