Braki kadrowe głównym tematem II Okręgowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Podczas zjazdu poruszano m.in. kwestię braków kadrowych wśród pielęgniarek. Zgromadzonych powitał prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. Podczas przemówienia podkreślił wagę tego zawodu i związany z nim trud:

– Priorytetem resortu zdrowia powinno być usunięcie istniejących wad systemu wynagradzania pielęgniarek i położnych, stworzenie właściwych warunków pracy, motywujących do rozwoju i wstępowania do zawodu – krótko mówiąc: stworzenie strategii rozwoju kadry pielęgniarskiej. Bez pielęgniarek krajowa ochrona zdrowia natychmiast by runęła – nikt bez nich nie zostanie przygotowany do operacji czy zoperowany, to one przygotowują bloki operacyjne, obsługują sprzęt podtrzymujący funkcje życiowe i monitorują parametry – mówił podczas spotkania.

– Mimo że samorząd ma ograniczoną moc sprawczą w kwestiach jakości ochrony zdrowia, w Częstochowie maksymalnie wykorzystujemy nasze możliwości.- zaznaczył prezydent i dodał – Stąd miejski program „Częstochowa dla Medyków”, w którym oferujemy wsparcie dla studentek i studentów pielęgniarstwa. Perspektywicznie wspieramy w ten sposób zasoby kadrowe Miejskiego Szpitala Zespolonego. Stypendium otrzymują osoby, które w ciągu maks. 3 miesięcy po uzyskaniu uprawnień zawodowych zdecydują się na pracę w naszym szpitalu na co najmniej trzy lata.

Podczas wydarzenia wręczono wyróżnienie dla zasłużonej dla samorządu pielęgniarki Anny Myckiej.

Obecnie na 1 tys. osób przypada jedynie pięć pielęgniarek. Do 2030 roku w Polsce może ich zupełnie zabraknąć. Pielęgniarki są niewątpliwie niewidocznymi bohaterkami naszego społeczeństwa, stale walczące o nasze zdrowie i dobrostan.

Braki kadrowe w tej branży stają się coraz większym problemem. To nie tylko kwestia niedostatecznych płac, ale także przeciążenie obowiązkami, brak wsparcia dla pracowników i ich rodzin. W celu odwrócenia tej tendencji należy podjąć natychmiastowe działania, zapewniające godziwe warunki pracy, odpowiednie płace i szacunek.

Red.

Fot. UM Częstochowy

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością witam Was w pierwszym numerze naszej gazety! Jest to dla nas niezwykle ekscytujący moment, ponieważ rozpoczynamy wspólną podróż po fascynującym świecie informacji, inspiracji i refleksji.
Jesteśmy przekonani, że nasza gazeta będzie nie tylko źródłem aktualnych wiadomości, ale także miejscem, gdzie znajdziecie inspirujące historie, ciekawe artykuły oraz głosy ludzi, których opinie i doświadczenia mogą otworzyć nowe perspektywy.
Zapraszam Was serdecznie do aktywnego udziału w naszym projekcie. Wasze pomysły, sugestie i komentarze są nieocenione dla naszej redakcji. Wspólnie możemy tworzyć coś wyjątkowego!
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspirujących przeżyć podczas poznawania naszej gazety.

Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Agnieszka Wójciak