Jak zarekrutować się na uczelnie wyższe i kiedy?

Rekrutacja na rok akademicki 2024/2025 odbywa się na 360 uczelniach w Polsce. Przeprowadzana jest online od 1 marca 2024 do 31 października 2024 roku. Przyszli studenci mogą dokonać elektronicznej rejestracji w systemie IRK lub ERK na ponad 1840 kierunków studiów. O tym, czy dostali się na wymarzony kierunek, dowiedzą się w połowie lipca 2024 roku.

Rokrocznie prawie 300 tysięcy kandydatów rekrutuje na uczelnie. Studia w naszym kraju pozwalają uzyskać tytuł licencjata, inżyniera, magistra lub równorzędny np. lekarza, mogą odbywać się w trybie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym lub wieczorowym).

Kandydaci na studia mogą zakładać swoje konta w systemach rekrutacyjnych uczelni od 1 marca 2023 roku. Rekrutacja na studia w zależności od uczelni i typu studiów będzie trwała 31 października 2023 roku. 

Etapy i zasady rekrutacji

Rekrutacja na studia odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną. Uczelnie posiadają system rejestracji kandydatów (IRK, ERK, IR), który służy do rejestracji na dany kierunek studiów. Po wynikach rekrutacji, ogłaszanych w lipcu, kandydaci mają obowiązek złożyć komplet wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie.

Elektroniczny system rekrutacji stanowi nieocenione narzędzie dla kandydatów na studia, umożliwiając otrzymywanie informacji o kolejnych etapach postępowania kwalifikacyjnego oraz wynikach egzaminów maturalnych. Po wprowadzeniu danych dotyczących szkoły, numeru świadectwa maturalnego oraz preferowanych kierunków i trybu kształcenia, kandydaci mogą oczekiwać na dalsze instrukcje dotyczące postępowania rekrutacyjnego.

Opłata

Należy pamiętać, że każdy kandydat musi uiścić opłatę rekrutacyjną, która jest uzależniona od uczelni i zazwyczaj wynosi od 85 zł do 150 zł za jeden kierunek. Po pewnym czasie kandydaci otrzymują informację o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu na studia oraz liczbę uzyskanych punktów w procesie rekrutacji.

Rozmowa

W niektórych przypadkach, zwłaszcza w obszarach takich jak studia artystyczne, muzyczne czy sportowe, decydujące znaczenie mają egzaminy praktyczne lub rozmowy kwalifikacyjne, a nie tylko wyniki maturalne. Dlatego też należy pamiętać, że wysokie wyniki na maturze mogą być ważne, ale nie zawsze decydują o przyjęciu na wybrany kierunek studiów.

Dokumenty

Kolejnym etapem jest składanie wymaganych dokumentów, które mogą różnić się w zależności od uczelni, ale najczęściej obejmują oryginał lub odpis świadectwa maturalnego, potwierdzenie opłaty rekrutacyjnej, zdjęcia oraz kserokopię dowodu osobistego. Należy pamiętać o terminach składania dokumentów, które mogą być różne dla różnych uczelni i form przesyłki. Dla osób, które nie zostały przyjęte na wybrany kierunek lub decydują się na powtórzenie matury, istnieje możliwość udziału w dodatkowej rekrutacji na studia. Terminy i zasady dodatkowej rekrutacji ustalane są indywidualnie przez uczelnie i ogłaszane po zakończeniu pierwszej rekrutacji. Punkty rekrutacyjne są przyznawane kandydatom na podstawie wyników egzaminów maturalnych. Każda uczelnia ma własny system punktacji, który może uwzględniać różne przedmioty maturalne i poziomy zdawania. Kandydaci powinni zapoznać się z zasadami punktacji konkretnej uczelni, na którą chcą się dostać.

Mat. red.

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością witam Was w pierwszym numerze naszej gazety! Jest to dla nas niezwykle ekscytujący moment, ponieważ rozpoczynamy wspólną podróż po fascynującym świecie informacji, inspiracji i refleksji.
Jesteśmy przekonani, że nasza gazeta będzie nie tylko źródłem aktualnych wiadomości, ale także miejscem, gdzie znajdziecie inspirujące historie, ciekawe artykuły oraz głosy ludzi, których opinie i doświadczenia mogą otworzyć nowe perspektywy.
Zapraszam Was serdecznie do aktywnego udziału w naszym projekcie. Wasze pomysły, sugestie i komentarze są nieocenione dla naszej redakcji. Wspólnie możemy tworzyć coś wyjątkowego!
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspirujących przeżyć podczas poznawania naszej gazety.

Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Agnieszka Wójciak