Cemex przyznał eko-granty

„Trzynastka” też może być szczęśliwa! Właśnie tyle organizacji pozarządowych i placówek oświatowych uzyskało wsparcie finansowe w ramach najnowszej edycji Konkursu Grantowego Fundacji Cemex pt.: „Fabryka EKO Pomysłów”. Przyznane środki pozwolą na realizację inicjatyw związanych z ochroną środowiska i klimatu oraz zrównoważonym rozwojem. Konkurs Grantowy wpisuje się w globalną strategię Cemex pt.: „Future in Action”, której celem jest przeciwdziałanie zmianom klimatu.

Konkurs Grantowy Fundacji Cemex został zorganizowany po raz pierwszy w 2009 r., tegoroczna edycja jest już 16. z kolei.

Uczestnicy tegorocznej edycji mogli ubiegać się o wsparcie w kwocie do 10 tys. zł. Decyzją Kapituły, granty uzyskało 13 instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych, w tym szkoły, przedszkola, domy kultury i stowarzyszenia. Łączna kwota dofinansowań wyniosła prawie 124 tys. zł.

Dzięki pozyskanym środkom, partnerzy społeczni Cemex zrealizują projekty poświęcone ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi. Wśród wyróżnionych inicjatyw znalazły się choćby projekty edukacyjne dotyczące ochrony zwierząt czy segregacji odpadów, akcje promujące aktywny tryb życia w zgodzie z naturą, a także przedsięwzięcia zmierzające do stworzenia miejsc przyjaznych pszczołom.

Wszystkie działania dofinansowane przez Fundację Cemex będą prowadzone w lokalizacjach, w których funkcjonują wytwórnie betonu, kopalnie kruszyw i cementownie Cemex Polska.

– Przeciwdziałanie zmianom klimatu to jeden z priorytetów Cemex. Nasza Fundacja podejmuje w związku z tym liczne działania, które służą promowaniu idei zrównoważonego rozwoju. Jednym z naszych kluczowych celów jest pobudzanie i wspieranie oddolnych inicjatyw w lokalizacjach, w których działają zakłady Cemex. Cieszymy się, że poprzez przyznawane granty możemy co roku dołożyć swoją cegiełkę do realizacji wartościowych, lokalnych projektów – mówi Dominika Sztuka-Arak, Prezeska Fundacji Cemex „Budujemy przyszłość”.

Konkurs Grantowy Fundacji Cemex jest organizowany od 2009 roku. Do tej pory wsparcie uzyskało już ponad 300 projektów, na łączną kwotę ponad 2,4 mln zł. Z działań realizowanych w ramach wspartych aktywności skorzystało dotąd prawie milion osób.

Zaangażowanie Fundacji Cemex oraz jej fundatora, Cemex Polska, w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, zwłaszcza w kontekście przeciwdziałania zmianom klimatu, stale wzrasta. W ubiegłym roku Fundacja Cemex podpisała Deklarację organizacji społecznych na rzecz klimatu, będącą inicjatywą Forum Darczyńców. W ramach specjalizacji w tym obszarze, zakres konkursu uległ zmianie, a z „Fabryki Pomysłów” powstała „Fabryka EKO Pomysłów”.

O Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”

„Fabryka EKO Pomysłów” to – obok konkursu wolontariatu – jeden z filarów działalności Fundacji Cemex „Budujemy Przyszłość”.

Fundacja świętuje w tym roku 15-lecie działalności. Jej celem jest wspieranie i współtworzenie inicjatyw społecznych, podejmowanych w miejscowościach, w których działają zakłady produkcyjne Cemex – cementownie, wytwórnie betonu towarowego i kopalnie kruszyw.

Działalność Fundacji Cemex „Budujemy przyszłość” wpisuje się w realizację Globalnej Strategii Wpływu Społecznego Cemex oraz koncepcji zrównoważonego rozwoju, przyczyniających się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

O Cemex Polska

Cemex to globalna firma z branży materiałów budowlanych, która troszczy się o lepszą przyszłość dla kolejnych pokoleń, dzięki zrównoważonym produktom i rozwiązaniom. Poprzez nieustanne innowacje oraz szeroko zakrojone prace badawcze i rozwojowe, firma dąży do osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Cemex to lider gospodarki o obiegu zamkniętym w sektorze budowlanym, a dzięki wdrażaniu nowych technologii, jest również pionierem w zakresie wykorzystania paliw alternatywnych i surowców wtórnych w procesach produkcyjnych. Cemex oferuje cement, beton towarowy, kruszywa oraz rozwiązania urbanizacyjne na rozwijających się rynkach całego świata, a międzynarodowy zespół świadczy na rzecz klientów wysokiej jakości usługi, wykorzystując technologie cyfrowe.

Więcej informacji na www.cemex.pl

Udostępnij:

Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Szanowni Czytelnicy,

Z ogromną przyjemnością witam Was w pierwszym numerze naszej gazety! Jest to dla nas niezwykle ekscytujący moment, ponieważ rozpoczynamy wspólną podróż po fascynującym świecie informacji, inspiracji i refleksji.
Jesteśmy przekonani, że nasza gazeta będzie nie tylko źródłem aktualnych wiadomości, ale także miejscem, gdzie znajdziecie inspirujące historie, ciekawe artykuły oraz głosy ludzi, których opinie i doświadczenia mogą otworzyć nowe perspektywy.
Zapraszam Was serdecznie do aktywnego udziału w naszym projekcie. Wasze pomysły, sugestie i komentarze są nieocenione dla naszej redakcji. Wspólnie możemy tworzyć coś wyjątkowego!
Życzę Wam przyjemnej lektury i inspirujących przeżyć podczas poznawania naszej gazety.

Z poważaniem,

Redaktor Naczelny
Agnieszka Wójciak